Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun FederatieDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet
van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland invoerde.

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun
in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu
en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer bruikbare en efficiënte gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, te interpreteren en te praktiseren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht haar leden de theoretische en praktijk gerichte kant van het Wing Chun Kung Fu,
alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en mentale instelling,
bij te brengen en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKS GEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn rechtmatige opvolger en is de enige
die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens les geeft.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft
hoeft het absoluut niet een slechte school of organisatie te zijn.

Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft
en er daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier tenslotte hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.